Vi tar hand om skog och mark

Kontakta oss

Från gallring till slutavverkning

A Lövgrens Maskinarvverkning AB utför alla typer av skogstjänster runt om i Dalarna och Södra Hälsingland. Våra kunder är främst skogsägare som behöver hjälp med att bevara sin skog och mark genom gallring, skotning, slutavverkning m.m. Vi har rätt maskiner och kunskap för att utföra en säker och välgjord skogsavverkning.

Skogsavverkning & maskinavverkning

Skogsavverkning utförs i olika steg, genom första gallring, andra gallring och slutligen slutavverkning. Avverkningen kan se manuellt med motorsåg eller med maskiner i form av skotare och skördare. Vid avverkningen finns det många faktorer att ta hänsyn till för att inte orsaka några skador på skogen.

Gallring

Vi utför gallring för att vårda och låta skogen utvecklas. Genom gallring blir skogen kraftigare och på så sätt mer värdefull.

Slutavverkning

Vid slutavverkning avverkas ett helt skogsbestånd, en föryngringsåtgärd som gör när skogen är tillräckligt gammal.

Skotning

Innebär att vi flyttar och transporterar virke på ett bra sätt som gör minsta åverkan på skog och mark.

Röjning

Röjning behöver utföras när skogen är mellan 1-5 meters höjd och då det är svårt att ta sig fram.